studio03 hjälper dig med allt inom marknadskommunikation och design
Rätt budskap i rätt media genom rätt kanal till rätt mottagare – svårare än så är det ju inte, eller hur? Eller så är det just det...
Jag hjälper dig med allt från att definiera vad som ska sägas till att formulera det och ge det en utformning som väcker intresse och förstärker din profil. Innehåll och form hör ihop – allt är kommunikation och kommunikation ska vara en investering.
I korta drag tänker jag så här runt det jag gör:

kommunicera effektivt och ha bra material att ge till sina besökare.
[trycksaker, affischer/skyltar, banners, displayer (t ex roll up, Banner stand och fondväggar) give-aways mm]

PROFILPROGRAM
Din profil förmedlar ett budskap om ditt företag. Det är viktigt att göra analysen och utformningen av profilprogrammet rätt så man kommunicerar det man vill.
[logotype, symbol, visitkort, brevpapper, korrespondenskort, kuvert, fakturor, skyltar, bildekor, flaggor mm]

ANNONSER
Dagspress, magasin och fackpress; perfekt när du vill nå många, ger en relativt låg kontaktkostnad. Det gäller bara att välja rätt – men där finns det hjälp att få...

FÖRPACKNINGAR
Förpackningen ska göra ett säljarbete. Bra förpackningar säljer men dålig design med bristfällig information påverkar försäljningen negativt.
[etiketter, askar, kartonger, kassar mm]

ANDRA TRYCKSAKER
Trycksaksfloran är riklig och beroende på dina behov bjuds det på många tillfällen och möjligheter att kommunicera dina budskap.
[cd-design, inbjudningar, kund- och interntidningar, bokdesign, affischer, diplom, menyer mm]

MÄSS- OCH UTSTÄLLNINGSDESIGN
När man deltar på mässor och i andra utställningssammanhang är det viktigt att tänka på att även den rumsliga formgivningen kommunicerar med besökarna.
(mässmontrar, tillfälliga och permanenta utställningar mm)

MARKNADSPLANER
Marknadsplanen är ett dokument som hjälper dig att bygga och vårda ditt varumärke. Den gör så att du fokuserar på målet och kommunicerar effektivt.

FÖRETAGSPRESENTATIONER
Alla vill veta vem de gör affärer med, en bra presentation förmedlar en tydlig bild av ditt företag och din affärsidé – en effektiv kontaktskapare.
[broschyrer, foldrar, newsletters mm]

SÄLJMATERIAL
Information om dina produkter och tjänster hjälper kunderna att fatta beslut i köpprocessen, undermåligt material gynnar bara konkurrenterna.
[broschyrer, kataloger, foldrar, prislistor, faktablad mm]

REDOVISNINGAR OCH RAPPORTER

Årsredovisningen ger en unik möjlighet att kommunicera med marknaden – inte bara med ägarna, banken och staten.
[årsredovisningar, delårsrapporter, utredningar mm]

MÄSSMATERIAL
För att nå fram genom mässbruset räcker det inte med att synas; man måste